Zprávy

Manažer kvality

Pro zajištění kvality výrobních procesů jsme již dlouhou dobu usilovali o vznik pozice manažera kvality. Doposud jsme využívali pouze služeb externích poradců, což bylo při vzrůstajícím objemu výroby nedostačující.

Manažer kvality má za úkol neustále zlepšovat komunikaci se zákazníkem tak, aby byly jednotlivé podněty a jejich připomínky efektivně implementovány do souborů systému kvality společnosti DERUTEX, s.r.o.

Archiv zpráv