Zprávy

Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže

Finančně jsme podpořili, spolu s mnoha dalšími firmami a institucemi, vydání publikace pro děti a mládež, s názvem „První pomoc není věda“. Projekt zaštiťuje Český červený kříž. Publikace stručně popisuje krizové situace (např. tonutí, popáleniny, astmatický záchvat apod.) a je doplněna ilustracemi a radami, jak se správně v uvedených situacích zachovat. Níže uvádíme malou ukázku z publikace, včetně našeho inzerátu:

 SKM_C224e16022610351_0001 SKM_C224e16022610360_0001 SKM_C224e16022611160_0001

Archiv zpráv