Zprávy

Souřadnicový měřicí stroj Carl Zeiss Contura G2

V září 2014 byl díky prostředkům z Operačního programu Podnikání a inovace pořízen nový souřadnicový stroj Carl Zeiss Contura G2. Velikost pracovního prostoru je 1600 x 1000 x 600 mm. Díky tomuto stroji odpadá nestabilní závislost na externích měrových střediscích.

Klíčovým výrobním sortimentem jsou kontrolní a měřicí přípravky pro automobilový průmysl. Trendem tohoto průmyslu je neustále zlepšovat a zpřesňovat kvalitu komponent automobilů. Tím stoupá i náročnost na přesnost těchto přípravků. Díky rozšířeným CNC technologiím je dnes snadné vyrábět složité tvarové díly, které ale nelze validovat a kalibrovat klasickými metrologickými technikami. Souřadnicový měřicí stroj nám nyní umožňuje rychle, a hlavně přímo v místě výroby díly kontrolovat a případné tvarové neshody ihned opravit.

Doba výroby kontrolních přípravků se tak sníží v řádech několika dnů právě díky možnosti pružné a rychlé kontroly.

Archiv zpráv