Zprávy

Založení pobočky společnosti DERUTEX

Rádi bychom Vás informovali, že v těchto dnech byla zahájena činnost pobočky společnosti DERUTEX. Důvodem pro její založení se stala potřeba rozšířit oddělení svařování, a to jak po stránce prostorové, tak po stránce personální. Pobočka se nachází na adrese č. p. 106, 742 58 Skotnice. Jedná se o areál firmy ZAKO, s.r.o. Vzdálenost mezi nynějším sídlem společnosti DERUTEX a pobočkou je cca 5 km. Přestěhování svařovny umožní zvýšit její výrobní kapacity.

11CC

Archiv zpráv