Zprávy

Historie a současnost firmy DERUTEX, s.r.o.

Vznik společnosti DERUTEX, s.r.o., se datuje do roku 1999, kdy došlo k zápisu firmy do obchodního rejstříku. Tehdy ve společnosti působili 3 společníci: Stanislava Heraltová, Stanislav Honč a Ing. Jiří Koňas. V této době sídlila firma v pronajatých prostorách ve městě Příbor. Již od počátku své existence se zabývala kovovýrobou na zakázku. Pozvolný růst obratu a zaměstnanosti přiměl vedení firmy ke koupi vlastního areálu, což se roku 2003 podařilo. V té době měla firma cca 15 zaměstnanců. Současné sídlo a provozovna zároveň se nacházejí na jižním okraji města ve směru na Kopřivnici. Od roku 2002 je společnost DERUTEX, s.r.o., držitelem certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2008.

V nových prostorách našla firma DERUTEX, s.r.o., patřičné zázemí a tomu odpovídal i její rozvoj, včetně zaměření na produkty s vyšší přidanou hodnotou (přípravky, jednoúčelové stroje). Došlo k dalším vlastnickým změnám, a to v roce 2010, kdy zůstali dva jednatelé a společníci Stanislava Heraltová a Stanislav Honč. Poté, v roce 2014, se jedinou jednatelkou a vlastníkem stala Stanislava Heraltová. Kontinuálně dochází k postupnému růstu obratu firmy a počtu zaměstnanců. V posledních dvou letech se podařilo modernizovat a rozšířit výrobní zařízení firmy, které dnes poskytuje rozsáhlou výrobní kapacitu. Komplexnost výroby je jednou z konkurenčních výhod firmy.

Mezi hlavní stroje a zařízení patří pětiosé CNC obráběcí centrum, tříosé CNC obráběcí centrum, CNC drátová řezačka, CNC horizontální vyvrtávačka a 3D měřicí stanice. K výrazné modernizaci a rozšíření výrobních kapacit přispěla realizace dotačního projektu č. 2.2 RV03/2426 s názvem „Inovace a doplnění výrobních technologií firmy DERUTEX, s.r.o.“ z Operačního programu Podnikání a inovace.

V současné době patří společnost DERUTEX, s.r.o., mezi zavedené firmy v oboru konstrukce a výroby přípravků všech možných typů, kontrolních maket, jednoúčelových strojů a zařízení, svařovaných konstrukcí nebo specifických dílů. Produkce směřuje převážně do sektoru automotive a odběrateli jsou hlavně výrobci součástek do automobilů, výrobci technologických celků a konstrukční kanceláře. Obrat firmy byl v roce 2014 cca 32 mil. Kč, aktuální počet zaměstnanců je 42.

V následujících letech má firma stanoveny další cíle, které chce postupně plnit. Těmi hlavními jsou:

  • zavedení certifikátu ISO/TS 16949 pro sektor automotive
  • dokončení implementace vnitropodnikového informačního systému s důrazem na řízení výroby
  • vývoj zcela nových vlastních produktů ve spolupráci s vysokou školou
  • rekonstrukce a rozšíření současných prostor firmy v Příboře, popřípadě přesídlení do nových

Archiv zpráv